Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u Kutlama Mesajı

Büyük Millet Meclisi’nin açılışından itibaren 71. Kabineyi ve 65. Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk’u kutlar, başarılar dileriz.

Çok uzun zamandır ilk kez bu kadar büyük bir teveccühle karşılanan, deneyimli bir bürokrat, derinlikli bir akademisyen, çalışkan ve dirayetli bir insan ve yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK, Türkiye için bir umut olarak görülmektedir.

Ülkemizin karşı karşıya olduğu bütün zorluklar ve meydan okumalar bakımından en kritik ve en sorunlu politik alan, eğitimdir. Eğitim; insan, toplum, kültür, kalkınma, birlikte yaşama, küreselleşme gibi çok boyutlu olguların kesişim kümesidir. Bu yüzden eğitim kuramsal temellendirme, politik vizyon belirleme ve etkili uygulamalar bakımından diğer politika alanlarından ayrışır.

MEB’in etkili yönetimi; Meclis, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, politika kurulları ile Bakanlık arasındaki eşgüdüm, anlayış ve iletişime bağlıdır.

Eğitimin nabzı okulda atar. Okul; öğretmenlerin, okul yöneticilerinin önderliğinde Kamunun eğitim hizmetini öğrenciye ulaştırdığı esas kurumdur. Ancak okul merkezli, öğretmen ve yönetici geribildirimlerini dikkate alan politika ve uygulamalar sonuca ulaşabilecektir.

Bunun yolu da öğretmen ve okul yöneticileriyle onurlu, karşılıklı saygıya dayanan, katılımcı, paylaşımcı, etkileşimli ve güçlü bir iletişimdir.

Prof. Dr. Ziya Selçuk, AK Parti iktidarının ilk TTKB Başkanı olarak 2003-2006 yılları arasında başlayan yapılandırmacılık ve çoklu zeka temelli müfredat reformunun mimarı olarak tarihe geçti. Eğitimin ve okulun içinden gelmesi, özel sektörün ve kamunun çalışma biçimine vakıf olması, sahada çok iyi ve olumlu bir imajla tanınıyor olması eğitimdeki bunalıma nefes aldıracak yetkinlikler olarak kabul edilebilir.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’tan Öncü Okul Yöneticileri Derneği olarak başlattığımız ve yürüttüğümüz “Okul Yöneticiliği Meslek Olsun” kampanyasının ruhu ve çıktılarıyla, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan okul yöneticiliğinin profesyonel bir meslek olacağı vadini ivedilikle yerine getirmesini bekliyoruz.

Öncü Okul Yöneticileri Derneği olarak, Yeni Bakanımıza okul yöneticisi atamalarında liyakat, ehliyet ve etiği esas alacağına ilişkin inancımızla desteğimizi açıkça beyan ediyoruz.

Eğitime ilişkin bütün meselelerin tartışılmasında, çözüm arayışında ve uygulama süreçlerinde bilimsel, gerçekçi ve samimi bir yaklaşım dileğiyle Prof. Dr. Ziya Selçuk’u yeni görevi dolayısıyla tekrar kutlar, başarılar dileriz.

10 Temmuz 2018

Öncü Okul Yöneticileri Derneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir