Öznur Özmutlu Bayrak

Öznur Özmutlu Bayrak – Üye

Müdür Yardımcısı, Birikim Okulları, İstanbul

obayrak@birikim.k12.tr

Eğitim: 1976’da Kayseri’de doğdu. 1987 ‘de Kayseri de Ahmet Baldöktü İlkokulundan 1994’te Özel Kayseri TED Koleji Lisesinden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1998’te lisans, 2015’de Yıldız Teknik  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi  alanında  yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Mesleki Deneyim: 1998-2004 yılları arasında Kayseri’de Özel Akansu Kolejinde,2005-2012 yılları arasında Özel Erciyes Kolejinde ve 2013-2017 yılları arsında Özel Birikim Hayat Kolejinde İngilizce öğretmenliği ve İngilizce zümre başkalığı görevi yaptı. Halen Özel Ümraniye Birikim Okulunda Ortaokul müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Eserler ve Çalışmalar: Okul yönetimi, okul geliştirme, süreç yönetimi, proje yönetimi, eğitim sistemleri, değişim yönetimi, kapasite geliştirme alanlarında eğitimler almış ve çalışmalara katılmıştır. Okul Yöneticilerinin Kriz Yönetim Becerileri alanında bitirme projesi bulunmaktadır.