Zehra Şaşmaz

IMG_6702Zehra Şaşmaz – Başkan Yardımcısı / Üretim, Organizasyon (Kurucu Üye)

Eğitimci, İstanbul

zehrasasmaz@gmail.com

Eğitim: Osmaniye doğumlu olup , ortaöğretim ve lise eğitimini Yalova’da Yalova Lisesi’nde tamamlamıştır.Okulöncesi Öğretmenliği  Lisans  mezunudur. 2010 yılında Eğitim Yönetimi ve Denetimi , 2016 yılında da  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında Yüksek Lisans programlarından mezun olmuştur.

 Mesleki Deneyim: 7 yıl okul öncesi öğretmenliğinin ardından 3 yıl  anaokulu yöneticiliği yapmış olup halen özel bir kolejde anaokulu yöneticiliği görevine devam etmektedir.

Çalışmalar ve Eserler: Erken çocukluk döneminde çocuklarda davranış bozuklukları, anne yoksunluğuna bağlı duyuşsal ve sosyal problemler,  teknoloji bağımlılığında ebeveyn davranışlarının etkileri  ile eğitim yönetimi alanında çeşitli bilimsel çalışmaları mevcuttur.