İyi Örnekler

Okul yöneticilerinin, yönetsel süreçleri iyileştirmek, verimliliği artırmak ve takım çalışmasını teşvik etmek amacıyla geliştirdiği örnek yönetsel uygulamaların paylaşıldığı bir platformdur. Okulunuzda uyguladığınız ve olumlu sonuçlar aldığınız iyi yönetim örneklerini bizimle paylaşabilirsiniz.

oncuyoneticiler@gmail.com