Kendi Kendine Öğrenme – Sempozyum

Sempozyum
VIII. Ulusal Öğretmenim Sempzoyumu, Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği, Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile, 26 Kasım 2016, İstanbul.

Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği; öğretmen adayı, öğretmen ve akademisyenleri, ulusal düzeyde gerçekleştirilecek olan “VIII. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu”na paylaşımlarıyla katkı sağlamaya çağırmaktadır.

VII. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu; eğitim ve öğretimin temel unsurlarını oluşturan Öğretmen, Öğrenci, Öğrenme/Öğretme Amacı, Öğrenme Ortamı, Öğrenme/Öğretme İçeriği ve Öğrenme Çevresi ile ilgili Modellerin, Tasarımların, İyi Örneklerin, Özgün Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Uygulamaların, Destekleyici Öğrenme Ortamı Tasarımlarının, Özgün Öğrenme – Öğretme Yöntem ve Tekniklerinin, Alternatif öğrenme içeriklerinin, Önerilerin ve Araştırmaların paylaşılmasını hedeflemektedir.

Sempozyumda paylaşılacak konu örnekleri aşağıdadır. Sempozyum bu konularla sınırlı olmaksızın “eğitim ve öğretmen” ile ilgili yapılacak her çalışmaya açıktır.

http://www.oncuegitimciler.org.tr/sayfa.php?id=472