Politika Notları

Ülkemizde uygulamaya konan ve konması planlanan eğitim politikalarına ilişkin Öncü Okul Yöneticileri Derneğinin görüşlerini içeren dokümanlardır. Bu dokümanlar Dernek üyelerimiz, uzmanlar ve meslektaşlarımızın görüşleri doğrultusunda kamuoyu yoklamaları ve çalıştaylar neticesinde hazırlanmaktadır. Politika notlarına görüşlerinizle katkıda bulunabilir, tartışmaya açmak istediğiniz konu başlıklarını bizimle paylaşabilirsiniz.

oncuyoneticiler@gmail.com

 


Okul Müdürlerinin Öğretmenlerin Performansını Değerlendirme Uygulamasına İlişkin Görüşler
Politika Notları – 1
19.06.2016

Milli Eğitim Bakanlığının 15 Nisan 2015 tarihli Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 54 maddesine istinaden 15.06.2016 tarihli MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yazısı ile uygulamaya konulan Öğretmen Performans Değerlendirme uygulamasına ilişkin Öncü Okul Yöneticileri Derneği olarak görüşlerimiz aşağıdadır. Yazının Devamı >>


Milli Eğitim Bakanlığının Denetim Örgütlenmesinde Yapılan Güncel Değişikliklere İlişkin Görüşler
Politika Notları – 2
27.12.2016

02.12.2016 tarih ve 6764 Sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile MEB’in denetim yapılanmasında meydana getirilen değişikliklere ilişkin Öncü Okul Yöneticileri Derneği olarak görüşlerimize aşağıda yer verilmiştir. Yazının Devamı >>


Taslak Öğretim Programları Hakkında Görüşler
Politika Notları – 3
10.02.2017

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 13 Ocak 2017’de ilkokul, ortaokul ve liselerde okutulan derslerin yenilenmiş öğretim programlarını askıya çıkardı. Taslak öğretim programları, etraflıca tartışılması amacıyla yaklaşık bir ay kadar askıda kalacak. Bu süre içinde uzmanlar, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler, veliler ve öğrencilerden görüşlerini sunmaları beklenmektedir. Bu rapor, Öncü Okul Yöneticileri Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneğinin Taslak Öğretim Programları hakkında görüşlerini içermektedir. Bu görüşler, her iki derneğin takipçisi olan 100 bini aşkın eğitimciye, dernek iletişim kanalları kullanılarak dağıtılan ankete gelen yanıtlar ve 4 Şubat 2017 Cumartesi günü yapılan Taslak Öğretim Programları Çalıştayı’nda dile getirilen görüşlerin özetidir. Ankete verilen cevapların yüzdelik dağılımları ile dört açık uçlu soruya verilen yanıtlar, MEB TTK Başkanlığına gönderilen rapora eklenmiştir.  Yazının Devamı >>


Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Sistemi
Pilot Çalışmasına İlişkin Görüşler
Politika Notları – 4
27.11.2017

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce 23 Ekim – 31 Ekim 2017 tarihleri arasında 12 ilde ve 132 okulda pilot çalışması  gerçekleştirilen Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemine ilişkin Öncü Okul Yöneticileri Derneği olarak görüşlerimizi kamuoyuyla ve ilgililerle paylaşmak isteriz. Yazının Devamı >>


Yeni Ulusal Sınavlara İlişkin Görüşler
Politika Notları – 5
03.12.2017

Türkiye, yeni eğitim-öğretim sezonuna sınav gündemiyle başladı. TEOG tartışmaları bitmeden YGS-LYS de potaya girdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 12 Ekim’de açıkladığı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’nin tartışmaları durulmadan MEB Bakanı İsmet Yılmaz da yine çok tartışılacak LKS (Liselere Kayıt Sistemi) adını verdiği yeni sınav sistemini açıkladı. Öncü Okul Yöneticileri olarak yenilenen ulusal sınavlara ilişkin  görüşlerimizi aşağıda belirtik. Yazının Devamı >>