Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı

Okul Yöneticileri Konferansının Misyonu

Okulların, tüm öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel potansiyellerini en üst düzeyde geliştirebildikleri bir ortam haline dönüşebilmesi için okul yöneticiliği meslek bilincini güçlendirmek; okul yöneticileri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim platformu kurmak; okul yöneticiliği mesleğinin kamuoyundaki görünürlüğünü ve etkililiğini artırmak ve okul yöneticilerinin mesleki, sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır.

Okul Yöneticileri Konferansının Vizyonu

Türkiye ve çevresindeki ülkelerde görev yapan okul yöneticilerinin, uzmanların ve akademisyenlerin yıllık buluşma ve etkileşim platformu olmaktır.  

ISPC_2019

ULURLARARASI OKUL YÖNETİCİLERİ KONFERANSI

INTERNATIONAL SCHOOL PRINCIPALS CONFERENCE

(ISPC2019)

 

Ana Tema: Okul Tasarımı ve Estetiği

26-28 Haziran 2019

İstanbul

Çağrı Metni

İlk kez düzenlenecek olan ve Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından hazırlanan Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına (OYK2019) sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz. “Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı” İstanbul’da 27 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Okul yöneticiliği mesleğinin gelişmesine katkı sağlamayı, okuldaki sorunların pratik çözümlerine odaklanmayı ve bu yolla okulların niteliğini artırmayı amaçlayan Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (OYK), uluslararası katılımlı, meslektaş etkileşimi odaklı, hakemli bir kongredir.

Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (OYK), okul müdürleri, müdür yardımcıları, bölüm/alan başkanları, zümre başkanları, öğretmenler, denetmenler ve eğitimin çeşitli alanlarında uzman eğitim iş görenleri ile akademisyenleri bir araya getirmeyi, okul yöneticiliğine katkı sağlamaya yönelik pedagojik değerlendirmelerde bulunmayı, araştırma yapmayı teşvik etmeyi ve disiplinler arası bilgi boşluğunu tamamlamayı amaçlamaktadır.

Alanda çalışan uygulamacıları ve tüm bilim insanlarını okul yöneticiliği alanında kapsamlı kavramsal analiz, yöntem uygulamaları, iyi örnekler ve performans değerlendirmelerini içeren araştırmalarıyla Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına (OYK), davet ediyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

ISPC2019 Konferans Resmi Web Sayfasıhttp://ispc.oncuyoneticiler.com/

ISPC2019 Bildiri Özetleri / Abstracts‘ı indirmek için tıklayınız.

ISPC2019 Sonuç Raporunu indirmek için tıklayınız.

ISPC2019 İleri Araştırmalar Çalıştayı Raporunu indirmek için tıklayınız.

ISPC2019 Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Toplantı Raporunu indirmek için tıklayınız.

Türkiye Okul Yöneticileri Raporunu indirmek için tıklayınız.