Üyelik

Öncü Okul Yöneticileri Derneğine üye olmak için formu doldurunuz.

Öncü Okul Yöneticileri Derneği iletişim grubuna üye olmak için formu doldurunuz.

İletişim grubuna üye olanlar Dernek eposta grubuna eklenirler ve haftada bir kez dernek faaliyetleri hakkında eposta alırlar.


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

  1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
  5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelik Aidatı

Madde 12

Üyelerden giriş ödentisi olarak 250 TL, aylık olarak da 30 TL aidat alınır. Tüzel kişilikler üye olduğu takdirde bu aidatın iki katını öderler. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.


Derneğimizin tüzüğünde belirtilen üye giriş aidatı 250 TL ve aylık aidat 30 TL’dir.
Ödemelerinizi peşin ya da 70 TL giriş aidatı ve 30 TL ilk ay üyelik aidatı olmak üzere toplam 100 TL peşin, kalan 180 TL üye giriş aidatını ise üyelik aidatına her ay 10 TL ekleyerek 40 TL olarak 18 ay vade ile Derneğimizin aşağıdaki hesaplarından birine yapabilirsiniz.
Aşağıdaki belgeleri bize e posta ile ulaştırdıktan sonra üyeliğiniz aktif hale getirilecektir.
1- Üye Kayıt Formu (Fotoğraflı, İmzalı)  – indirmek için tıklayınız.
2- Üye Etik Sözleşmesi (İmzalı) – indirmek için tıklayınız.
3- Kısa Biyografi (linkte örnek bulunmaktadır. http://www.oncuyoneticiler.com/genel-kurul-uyeler/)
4- Profil Fotoğrafı
5- Üyelik Giriş Aidatı Ödeme Dekontu

Dernek üyelik aidatınızı ödemek ya da bağış yapmak için Banka hesap numaralarımız aşağıdadır. Lütfen yatırdığınız ücretin aidat ya da bağış olduğunu belirtiniz.

Kuveytturk Katılım Bankası / Bulgurlu Şubesi
Öncü Okul Yöneticileri Derneği

TL           : TR46 0020 5000 0940 3877 2000 01
USD       : TR62 0020 5000 0940 3877 2001 01
EURO    : TR35 0020 5000 0940 3877 2001 02


Türkiye İş Bankası / Çamlıca Şubesi
Öncü Okul Yöneticileri Derneği
TL           : TR59 0006 4000 0011 1810 5424 56