Okul Yönetiminde Etik / Prof. Dr. Bilal Eryılmaz

Yönetici Sohbetleri

Konu: Okul Yönetiminde Etik

Konuk: Prof. Dr. Bilal Eryılmaz

27 Aralık 2017

Eğitim Sistemimiz, Okul Yöneticilerini Etik Dışılığa Zorluyor

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, eğitim sistemimizin aşırı merkeziyetçi olması, finans kaynaklarının yeterli olmaması, yetki devrinin yapılmamış olması gibi sebeplerin okul yöneticilerini etik dışı davranışlara zorladığını belirtti.

Öncü Okul Yöneticileri Derneğinin her ayın son çarşambası gerçekleştirdiği yönetici sohbetlerinin Aralık ayı konuğu Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Komisyonu Eski Başkanı Prof. Dr. Bilal Eryılmaz oldu. Üsküdar’da okul yöneticileriyle buluşan Prof. Dr. Bilal Eryılmaz okul yönetiminde etik konusunu ele aldı. Eryılmaz okul, eğitim, okul yönetimi ve Türkiye eğitim sistemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim Sistemimiz, Okul Yöneticilerini Etik Dışılığa Zorluyor

Okul yöneticilerinin özveriyle ve heyecanla çalıştıklarını belirten Eryılmaz, eğitim sistemimizin aşırı merkeziyetçi olması, finans kaynaklarının yeterli olmaması, yetki devrinin yapılmamış olması gibi sebeplerin okul yöneticilerini etik dışı davranışlara zorladığını belirtti. Okulun giderleri için mali kaynak bulmak zorunda kalmaları, uygulanması güç merkezi mevzuatın uygulanıyormuş gibi rapor edilmesi temel yapısal sorunlar olduğunu, bu yapısal sorunların okul yöneticilerini etik dışı davranmaya yönelttiğini belirtti. Okulun bir kamu hizmeti olarak etik ilkelere bağlılığının yapısal reformlarla mümkün olabileceğini söyledi.

Okul Yönetiminde Etik’in Özü Kolaylaştırıcı Olmaktır

Okul yöneticilerinin asıl sorumluluğunun öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin işlerini kolaylaştırmak olduğunu belirten Bilal Eryılmaz, baskı ve otorite kurmak, güç arzusu tatmin etmek, makam sahibi olmak gibi beklentilerle okul yöneticisi olanların etik ihlallere daha fazla sebebiyet verdiğini belirtti. Okul yöneticilerinin görevinin öğretmenler ya da çalışanlar üzerinde baskı ve otorite kurmak yerine sınıf içindeki dersin en verimli biçimde yürütülmesini sağlamak için kolaylaştırıcılık olduğunu söyledi.

Kamuda Etik Çalışmaları AB Müktesebatının Bir Gereği

Bilal Eryılmaz, etik tartışmalarının batıda 1970’lerin sonlarında gündeme geldiğini, biz de ise 2000’li yıllarda AB üyelik süreci ile başladığını belirtti. Dünyada kamu hizmetlerinin etkili, verimli, ekonomik olduğu kadar etik olarak da yürütülmesi ilkesinden hareketle başlayan çalışmaların Türkiye’de AB’ye uyum süreci çalışmaları ile mevzuata girdiğini belirtti.

Erdem Ahlakı-Kural Ahlakı

Bilal Eryılmaz, Türkiye’de etik konusunun yasakçı ve engelleyici bir bakışla ele alındığını söyleyerek ahlak olmak, kurallara uymak ve yasaklardan kaçınmak olarak tanımlandığında mesafe katetmenin zor olduğunu söyledi. Bu durumda sürekli geri kalanlara göre kuralların değişeceğini, bu durumda da erdemli olanların erdem hassasiyetlerinin zedeleneceğini belirtti.  Kural ahlakı yerine erdem ahlakını önceleyen bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.